Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Når Forbrydelsen Rammer

Ofre for forbrydelser beretter ikke sjældent om at de plages af selvbebrejdelse fordi de er gjort til offer. De spørger sig selv om de kunne have gjort noget anderledes, selv opfordrede til at blive krænket eller om de burde have passet bedre på deres ting. På den vis kommer ofre for forbrydelser ofte til også at føle en skam over enten at være blevet “brugt” af gerningspersonen eller selv have skyld i offergørelsen.

Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

Den første tid…

Politimanden der afhørte mig, havde fortalte at han umiddelbart ikke så nogen problemer i, at jeg tog til Schweiz på forretningsrejse mandag morgen (mit røveri var fredag aften), efter jeg havde spurgt ham om de eventuelt skulle bruge mig til noget i forbindelse med afhøring eller andet. Jeg gik derfra uvidende om det hav af følelser og reaktioner der senere skulle vælte ind over mig.