Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Konfliktråd – en vej til Genopretning

Oplevelsen af retfærdighed – I konfliktrådet møder offeret gerningspersonen under kontrollerede forhold sammen med en uddannet konfliktrådsmægler. Konfliktrådet forsøger altså at bringe de direkte involverede parter på banen og gør dermed op med retssystemets monopol på forbrydelsen, så snart denne er anmeldt, og med retssystemets entydige fokus på gerningspersonen som den eneste parthaver. Formålet med konfliktråd er at adressere skade, behov og forpligtelser, så især offeret får mulighed for at lægge forbrydelsen bag sig. Ræsonnementet lyder på, at hvis offeret oplever at blive betragtet som “medejer” af