Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Om at tilgive efter en krænkelse

Ofre og pårørende til forbrydelser kan sidde tilbage med et altfortærende had til og inderlig vrede mod gerningspersonen og måske mennesker generelt foruden en endeløs sorg over at have mistet noget eller nogen. I vejen ud af oplevelsen af kaos og tilbage til et rimeligt liv, kan overvejelser omkring tilgivelse blive aktuelle.