Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

Kære Gerningsmand

Jeg har brugt mange timer på at spekulere over hvad der fik dig til at ‘vælge’ at sætte en pistol for hovedet af mig, blot for udbyttet af en taskes indhold. Mine omgivelser ønskede at finde dig. De ønskede du skulle have en (hård!) straf for det du gjorde. Sådan havde jeg det ikke.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Ligesindede – Om at møde ligesindede

Når man udsættes for en forbrydelse som fx. et voldeligt overfald på åben gade, har man ikke kun sin oplevelse og eventuelle traumatiserede tilstand at forholde sig til. Man skal i visse tilfælde også forholde sig til afhøring hos politiet, en retsproces med samtaler med bistands- og forsvarsadvokat og evt. en undersøgelse på skadestuen med potentiel indlæggelse …

Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

Vidnet som forsvandt…

Jeg har før skrevet om mit røveri i detaljer…

En detalje jeg dog har udeladt i historien, er at der faktisk var ét vidne til røveriet. Hvor meget hun var vidne til, ved jeg ikke, men jeg ved hun i det mindste SÅ mig og HØRTE mig da jeg løb efter røveren. Det ved jeg fordi jeg fik øjenkontakt med hende. I et splitsekund kiggede vi på hinanden, og jeg er ikke i tvivl om at hun hørte mit nødråb, og forstod at jeg var i en desperat situation.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Når folk går forbi – om bystander effekten

Når den udsatte efterfølgende tænker på hændelsen er det ofte netop oplevelsen af at være blevet overset eller negligeret, der nager og fastholder personen i en følelse af uretfærdighed og vrede og giver anledning til frustration og fortvivlelse over hvordan folk kan opføre sig på den måde.

Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

Mødet med min gerningsmand – hvor er det positive i det?

I min forrige blog “At give sin forbrydelse mening” fortæller jeg om det afgørende øjeblik hvor man står overfor, at lade sin oplevelse/forbrydelse være blot en forfærdelig oplevelse som altid vil sidde i én som noget negativt, eller at lade den tillægge en eller anden form for værdi eller mening, således at man får vendt […]

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Om at tilgive efter en krænkelse

Ofre og pårørende til forbrydelser kan sidde tilbage med et altfortærende had til og inderlig vrede mod gerningspersonen og måske mennesker generelt foruden en endeløs sorg over at have mistet noget eller nogen. I vejen ud af oplevelsen af kaos og tilbage til et rimeligt liv, kan overvejelser omkring tilgivelse blive aktuelle.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Konfliktråd – en vej til Genopretning

Oplevelsen af retfærdighed – I konfliktrådet møder offeret gerningspersonen under kontrollerede forhold sammen med en uddannet konfliktrådsmægler. Konfliktrådet forsøger altså at bringe de direkte involverede parter på banen og gør dermed op med retssystemets monopol på forbrydelsen, så snart denne er anmeldt, og med retssystemets entydige fokus på gerningspersonen som den eneste parthaver. Formålet med konfliktråd er at adressere skade, behov og forpligtelser, så især offeret får mulighed for at lægge forbrydelsen bag sig. Ræsonnementet lyder på, at hvis offeret oplever at blive betragtet som “medejer” af