Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Kunsten at undgå fare – om angst

Om angst – Kunsten at undgå fare Offer og Bøddel er fanget i samme fælde, men det er bøddelen, og kun ham, der har bygget og aktiveret den, og lider han på grund af sine gerninger, er det kun retfærdigt, mens det er skændigt at offeret skal lide, og der gør han, selv flere tiår […]

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Konfliktråd – en vej til Genopretning

Oplevelsen af retfærdighed – I konfliktrådet møder offeret gerningspersonen under kontrollerede forhold sammen med en uddannet konfliktrådsmægler. Konfliktrådet forsøger altså at bringe de direkte involverede parter på banen og gør dermed op med retssystemets monopol på forbrydelsen, så snart denne er anmeldt, og med retssystemets entydige fokus på gerningspersonen som den eneste parthaver. Formålet med konfliktråd er at adressere skade, behov og forpligtelser, så især offeret får mulighed for at lægge forbrydelsen bag sig. Ræsonnementet lyder på, at hvis offeret oplever at blive betragtet som “medejer” af

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Offerets møde med Omgivelserne

Når en person udsættes for en forbrydelse og det resulterer i et hospitalsophold og/eller en politianmeldelse, ruller en lavine af lovmæssige procedurer med konfrontation, spørgsmål og evindelig gennemgang af omstændighederne for forbrydelsen. En sådan tur gennem retssystemet kan opleves på mange forskellige måder afhængigt af, hvem der taget turen, hvad personen har oplevet, og hvem han/hun møder på sin vej.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

At blive gjort til Offer

Når man som offer for en fysisk krænkelse oplever ikke at kunne arbejde sig ud af en konfrontationen med dialog, men at der i stedet tages fysisk vold i brug, kan man føle sig fortabt som menneske, da netop dialogen er menneskes ypperligste redskab når det efterstræber at løse en konflikt på civiliseret vis.