Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Ligesindede – Om at møde ligesindede

Når man udsættes for en forbrydelse som fx. et voldeligt overfald på åben gade, har man ikke kun sin oplevelse og eventuelle traumatiserede tilstand at forholde sig til. Man skal i visse tilfælde også forholde sig til afhøring hos politiet, en retsproces med samtaler med bistands- og forsvarsadvokat og evt. en undersøgelse på skadestuen med potentiel indlæggelse …

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Konfliktråd – en vej til Genopretning

Oplevelsen af retfærdighed – I konfliktrådet møder offeret gerningspersonen under kontrollerede forhold sammen med en uddannet konfliktrådsmægler. Konfliktrådet forsøger altså at bringe de direkte involverede parter på banen og gør dermed op med retssystemets monopol på forbrydelsen, så snart denne er anmeldt, og med retssystemets entydige fokus på gerningspersonen som den eneste parthaver. Formålet med konfliktråd er at adressere skade, behov og forpligtelser, så især offeret får mulighed for at lægge forbrydelsen bag sig. Ræsonnementet lyder på, at hvis offeret oplever at blive betragtet som “medejer” af

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Når Forbrydelsen Rammer

Ofre for forbrydelser beretter ikke sjældent om at de plages af selvbebrejdelse fordi de er gjort til offer. De spørger sig selv om de kunne have gjort noget anderledes, selv opfordrede til at blive krænket eller om de burde have passet bedre på deres ting. På den vis kommer ofre for forbrydelser ofte til også at føle en skam over enten at være blevet “brugt” af gerningspersonen eller selv have skyld i offergørelsen.