Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Om Sorg Skam og Selvbebrejdelse

Helbredelse af traumer. At blive udsat for en forbrydelse begået af et andet menneske som fx. vold, røveri, voldtægt, stalking, indbrud er en forfærdelig næsten ubærlig oplevelse. Men personer, der har oplevet en sådan udsættelse fortæller ofte, at det faktisk er tiden efter forbrydelsen,

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Fra tillid til mistillid – og tilbage igen

At en person oplever sig uden håb om nogensinde at kunne genfinde tilliden til andre mennesker, kan man aldrig anfægte. Det er hvad det er – en oplevelse. Men man kan altid udforske hvorfor og hvordan en tilstand opleves som håbløs. Og man kan sammenholde forskellige faktorer og forsøge at verificere hvorvidt tilstanden rent faktisk er håbløs. Men som sagt, kan man aldrig sige …

Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

Mødet med min gerningsmand – hvor er det positive i det?

I min forrige blog “At give sin forbrydelse mening” fortæller jeg om det afgørende øjeblik hvor man står overfor, at lade sin oplevelse/forbrydelse være blot en forfærdelig oplevelse som altid vil sidde i én som noget negativt, eller at lade den tillægge en eller anden form for værdi eller mening, således at man får vendt […]

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Fra Offer til Overlever

Når man som Mette udsættes for en forbrydelse placeres man ikke bare i en ubehagelig situation mod sin vilje, man påklistres ofte også en række “titler” af sine omgivelser. En sådan titel er fx. Offer. Desværre fungerer offer-titlen ikke altid bare som en titel, men kan have en afgørende virkning på hvordan den forurettede person opfatter sig selv i kølvandet på forbrydelsen, og ikke mindst på hvordan omgivelserne forholder sig til vedkommende.

Mette Hansen, Røverioffer - Offerforum blogger

At give sin forbrydelse mening

Kan en forbrydelse være andet end en negativ og forfærdelig oplevelse? Hvis ikke, skal forbrydelsen eller den voldsomme hændelse så bare puttes ned i vores “rygsæk” af erfaringer og oplevelser, som værende bare dét; en dårlig, forfærdelig oplevelse?
Jeg mener, at hvis man er heldig nok til at have ressourcerne til det, kan vælge at give sin forbrydelse en positiv mening.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

Offerets møde med Omgivelserne

Når en person udsættes for en forbrydelse og det resulterer i et hospitalsophold og/eller en politianmeldelse, ruller en lavine af lovmæssige procedurer med konfrontation, spørgsmål og evindelig gennemgang af omstændighederne for forbrydelsen. En sådan tur gennem retssystemet kan opleves på mange forskellige måder afhængigt af, hvem der taget turen, hvad personen har oplevet, og hvem han/hun møder på sin vej.

Julie Astrid, Psykolog - Offerforum Blogger

At blive gjort til Offer

Når man som offer for en fysisk krænkelse oplever ikke at kunne arbejde sig ud af en konfrontationen med dialog, men at der i stedet tages fysisk vold i brug, kan man føle sig fortabt som menneske, da netop dialogen er menneskes ypperligste redskab når det efterstræber at løse en konflikt på civiliseret vis.