Links til gode organisationer…

Der findes andre rigtig gode organisationer og foreninger du kan søge råd og vejledning hos, og som absolut kan anbefales som supplement til vores hjemmeside. Du kan læse mere om dem ved at klikke på de forskellige links nedenfor:

www.voldsofre.dk
– En forening der hjælper ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. En stor del af foreningens hjælpearbejde sker gennem ofrenes direkte kontakt med sekretariatet, der enten kan rådgive umiddelbart eller formidle kontakt til de personer eller myndigheder, der kan hjælpe.

www.landsforeningenspor.dk

Overgreb på børn og voksnes senfølger heraf, er et kæmpestort problem for såvel den ramte, for de pårørende samt for samfundet som helhed. Tabuisering, hemmeligholdelse samt manglende viden og forståelse er med til at opretholde problemerne. På disse sider kan du finde informationer af forskellig slags: Artikler, bacheloropgaver, links, nyheder, arrangementer og meget mere. 

CMS ØST

CSM Øst er et rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb.

www.konfliktraad.dk
– Her er der mulighed for at få arrangeret et møde imellem gerningsmand og offer. Konfliktråd er et møde mellem forurettede og gerningsmanden. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, der finder sted med en uvildig tredjeperson (en mægler) som mødeleder. Konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf.

www.offerraadgivning.dk
Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Offerrådgivningen yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

www.sr-bistand.dk
– Mange mennesker står over for sociale og juridiske problemer og savner professionel rådgivning for at komme videre. I Frivilligcenter SR-Bistand giver vi gratis og anonym rådgivning til alle i hele landet efter princippet hjælp til selvhjælp.

www.anklagemyndigheden.dk/Sider/vidner-og-ofre.aspx
– Her kan du finde information om, hvordan en straffesag foregår, og hvem du vil møde i retten, hvis du skal afgive forklaring. Du kan også finde svar på de oftest stillede spørgsmål og finde nyttige links til rådgivning og vejledning, som er relevant for netop dig.

www.danskstalkingcentr.dk
Anti-Stalking.dk tilbyder anonym og gratis rådgivning, samt juridisk bistand til ofre for direkte eller indirekte stalking, uanset køn, alder, race, religiøsitet eller politisk overbevisning, men også at tilbyde rådgivning, til de professionelle der kommer i kontakt med ofre og deres pårørende.

www.rigshospitalet.dk/center-for-seksuelle-overgreb
– Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er en specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af eksempelvis incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og eller andre seksuelle krænkelser.

www.lokk.dk
– LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn.

www.livslinien.dk
– Livsliniens rådgivningstilbud udspringer af en sikker overbevisning om, at det nytter og gør en forskel at rådgive selvmordstruede mennesker, pårørende og efterladte. Vores rådgivere er gode til at lytte og kan rumme de svære tanker og følelser, mennesker kan have, når de har selvmordstanker, er i krise, har psykiske problemer eller er ramt af sorg.

seksuelleovergreb-netvaerk.dk
– Netværk for kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb eller forsøg på overgreb. Her kan du udveksle tanker og erfaringer med andre og stille spørgsmål til fagpersoner. Pårørende er også meget velkomne.

nitop.dk
– Nitop´s primære fokus ligger inden for området: Konflikthåndtering. Der tilbydes kurser til alle faggrupper, der har personlig kontakt med eventuelle konfliktpersoner, samt individuel konfliktcoaching og coaching for grupper omkring konkrete problemstillinger.

stinearenshoej.dk
– Stine Arenshøj er uddannet i håndtering og bearbejdning af traumer og kriser fra England, Norge og Danmark, samt coach og mentor. Hun har haft sin daglige gang i det danske beredskab, herunder som vagthavende indsatsleder og er tilknyttet Center for beredskabspsykologi.